Anemometers - GIFMANIA
MeteoLab
Meteorologická stanica Malé Bošany
Erik Švec, Bernolákova 766/54 Bošany
alioth117@azet.sk
Aktualizácia dát každých 10 minút

Mapa bleskovej aktivity

Smer a intenzita bleskového výboja

Spektrogram v hodinových intervaloch

Histogram antény

Synchronizácia
LR video

Vytvorené podľa originál konceptu F. Kooiman (NL) a D. Verschueren (BE)
Špeciálne poďakovanie: Radek Doležal (CZ)
Partnerská meteostanica: Radek Doležal Počasí KnO